odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Bratislava

Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Bratislava
Odstránenie grafity Bratislava – pri tejto zákazke sme odstraňovali graffiti z objektu v Bratislave, ktorý už bol v minulosti ošetrený pomocou antigraffity ochrany. Zákazka bola uskutočnená dňa 18. júla 2013. Prácu sme realizovali prostredníctvom štyroch zamestnancov našej upratovacej spoločnosti a trvala celkovo 8 hodín. K úspešnému odstráneniu grafity Bratislava sme použili špecializovaný prípravok na […]

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava

Keď pracujeme s fasádou, ktorá je už staršia a nie všetky jej časti držia, postupujeme tak, že fasádu najprv lokálne opravíme, spevníme ju a odporučíme naniesť fasádny sanačný štuk (penetračný náter). Ďalej na povrch nanesieme fasádnu farbu, na ktorú natrieme antigraffitový náter Bratislava. Týmto spôsobom dokážeme výrazne predĺžiť životnosť Vašej fasády, omietky či iných povrchov. […]

Anti-graffitový náter – Bratislava

Anti-graffitový náter – Bratislava

Pri tejto zákazke sme nanášali antigraffitový náter na obytný blok v Bratislave. Tento náter slúži ako 100% ochrana pred graffitmi. Jeho hlavnou funkciou je to, že sa nám vždy podarí graffiti v Bratislave odstrániť bezo zbytku a na povrchu nezostane žiadny zbytkový tieň. Zákazka bola realizovaná 8. augusta 2013 a práca, […]

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Odstraňovanie grafiti realizuje naša firma A SERVIS LIPKA po celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. V regióne Bratislava je v spojitosti s odstraňovanie grafitu v SR zaznamenaný nárast práce, nakoľko sa graffiti objavujú stále častejšie. Pri odstraňovaní graffitov je najväčším problémom fakt, že väčšina grafitov sa nedá odstrániť vôbec alebo je odstránenie možné iba […]