odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka sa naša firma A SERVIS LIPKA zaoberá aj odstraňovaním graffiti. V súčasnej dobe, keď sa výskyt grafitov neustále zvyšuje, zaznamenávame aj nárast práce spojenej s odstraňovanie grafitu práve v regióne Bratislava. Problémom pri graffiti je ich zložité odstraňovanie, keď existujú druhy, ktoré […]

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka firma A SERVIS LIPKA realizuje svoju činnosť v rôznych oblastiach. Jednou oblasťou je aj odstraňovanie grafitov Bratislava. V regióne Bratislava je objem práce veľmi veľký a odstránenie grafitov tvorí podstatnú časť našej práce. Existuje množstvo grafitov a niektoré z nich nie je možné […]

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Odstránenie graffiti Bratislava môže byť zložitou činnosťou, ak sú graffiti odstraňované z povrchov budov, ktoré ešte neboli ošetrené pomocou antigraffiti náteru Bratislava. Na takýchto fasádach nevieme zaručiť 100% výsledok našej práce. Pokiaľ graffiti odstránime z fasády úplne, častokrát zostane na povrchu objektu vyšúchaný fľak a následne je nutné riešiť jeho opravu. Pokiaľ […]

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Naša firma A SERVIS LIPKA pôsobí už dlhú dobu v oblasti odstraňovania graffiti a na základe skúseností odporúča nechať si ošetriť povrch budovy antigraffiti ochranou Bratislava. Pomocou tejto ochrany je možné predchádzať škodám spôsobenými graffiti (tagy), nakoľko sú tieto škody ťažko odstrániteľné. Poskytujeme služby pre odstránenie graffiti Bratislava množstvu zákazníkov. Ak ošetríme […]