odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Pri riešení situácie akou je odstránenie graffiti (tagov) už mnoho ľudí zistilo, že nie je možné úplné graffiti Bratislava odstrániť  z povrchov budov alebo iných objektov. Je možné odstrániť iba ich časť alebo ich odstránenie nie je vôbec možné. Tento problém riešime pomocou aplikovania antigraffiti ochrany Bratislava. Antigrafitti ochrana Bratislava má podobu […]

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Ak odstraňujeme graffiti (tagy) Bratislava z povrchov, ktoré neboli ošetrené prostredníctvom antigraffiti náter, upozorňujeme vždy zákazníkov, že výsledok našej práce nebude 100% odstránenie graffitu. Graffiti Bratislava sa v takomto prípade podarí odstrániť iba čiastočne. Ak odstraňujeme graffiti Bratislava z povrchu, ktorý je hladký alebo málo štruktúrovaný, môže sa pri snahe odstrániť graffiti […]