Pieskovanie fasád, čistenie, odstránenie graffiti Bratislava

Každý, kto už má skúsenosti s grafitmi vie, že ich odstránenie je veľký problém, a nie je možné sa ich dokonale zbaviť. Ochrana v podobe antigraffiti náteru Bratislava zaručí 100% odstránenie grafitov (tagov) a umožní predchádzaniu nenapraviteľným škodám, ktoré sú spôsobené predovšetkým, pokiaľ sú graffiti nastriekané na povrchy z pohľadného betónu, marmolitu, teraca, žuli, umelého kameňa a z ďalších ušľachtilých materiálov. V tomto prípade sa graffiti dostanú hlboko do štruktúry povrchu a nedajú sa dokonale odstrániť, aby vzhľad stien, fasád, omietok a iných povrchov vyzeral, tak ako pred tým. Pokiaľ povrch nie je ošetrený antigrafitti ochranou Bratislava, škody sú takmer vždy odstrániteľné a náprava povrchu sa musí riešiť náhradnými metódami, čo býva zbytočná komplikácia naviac, ktorej sa dá predísť použitím anti-grafity ochrany Bratislava. Pokiaľ zvolíte využitie týchto ušľachtilých materiálov na vašej budove, rovnakého alebo iného povrchu odporúčame ihneď po realizácii ochrániť povrchy antigraffiti ochranou. Anti-grafitti náter Bratislava, alebo nástrek zabráni týmto nenapraviteľným škodám a umožnenie jednoduchého a bezproblémového odstránenia grafitov z povrchu. Pokiaľ si vyberiete variantu ochrany vášho objektu v podobe antigraffiti náteru, po celú dobu jeho životnosti vám naša firma bude vykonávať servis odstránenie grafity Bratislava. Z množstva skúseností, ktoré s antigraffiti náterom máme, vieme, že životnosť tejto ochrany sa pohybuje v rozmedzí 4 až 6 rokov.

P. Mudroňa 10, 036 01 Martin … Hollého 3, 920 01 Hlohovec … Námestie slobody 15, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Bratislavská 93, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Lónyaiová 1038, 851 10 Bratislava – Rusovce … Wolkrova 4, 851 01 Bratislava-Petržalka … Dlhá 24, 851 10 Bratislava – Čunovo … Ferka Urbánka 795, 020 01 Púchov … Slovanská cesta 670, 022 01 Čadca … Trávna 32, 831 06 Bratislava – Rača … Heyrovského 8, 841 03 Bratislava – Lamač … Novozámocká 4, 949 05 Nitra … Zámocká 6, 901 01 Malacky … Štefánikova 24, 917 01 Trnava … Hurbanova 40, 911 01 Trenčín … T. Vansovej 4, 955 01 Topoľčany … Hviezdoslavova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Cintorínska 8, 900 31 Stupava … Staničná 9, 066 01 Humenné … Pračanská 63, 831 07 Bratislava – Vajnory … Baltská 3, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Kozičova 4, 841 10 Bratislava – Devín … Estónska 18, 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice … Saratovská 24, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves … Čučmianska Dlhá 24, 048 01 Rožňava … Nálepkova 19, 902 01 Pezinok … Sázavského 4, 085 01 Bardejov … Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš … Lieskovská 1451, 018 41 Dubnica nad Váhom … Námestie SNP 4, 052 01 Spišská Nová Ves … Plynárenská 5, 821 09 Bratislava – Ružinov … Cukrovarská 60, 926 01 Sereď … Námestie slobody 3, 974 01 Banská Bystrica …  Košovská cesta 3, 971 01 Prievidza …  Semenárska 17, 851 10 Bratislava – Jarovce … Rákoš 9018, 960 01 Zvolen … Nám. Matice Slovenskej 2, 965 01 Žiar nad Hronom … Konštantínova 5, 080 01 Prešov …Mlynská 1, 979 01 Rimavská Sobota … Skladná 3, 075 01 Trebišov … Jána Stanislava 41, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … Veľkoblahovská cesta 21, 929 01 Dunajská Streda … Z. Kodálya 33, 924 01 Galanta … Bratislavská 16, 921 01 Piešťany … Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 01 Ružomberok … Okružná 23, 058 01 Poprad … Garbiarska 4, 040 01 Košice … Zátišie 3, 831 03 Bratislava – Nové Mesto … Komárňanská 4, 940 56 Nové Zámky … Petzvalova 33, 010 15 Žilina … M. Jókaiho 20, 984 01 Lučenec