Pieskovanie fasád, čistenie a odstránenie graffiti v Bratislave

Servisná činnosť spojená s odstraňovaním grafitov Bratislava firma A SERVIS LIPKA realizuje na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. Najväčší objem práce vykonávame v Bratislave a jej okolí. Dosť veľký objem práce pripadne na odstránenie grafitov v regióne Bratislava. Problém s grafitmi spočíva v tom, že množstvo grafitov  nemožno odstrániť vôbec, alebo ich odstránenie je iba čiastočné. Predovšetkým záleží na akom podklade sú grafiti Bratislava nastriekané a či je fasáda, stena alebo iné miesto ošetrené antigrafiti náterom Bratislava. Úspešnosť odstránenia grafiti z povrchov, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom je 60 až 90%. V prípade niektorých typov povrchov ušľachtilých materiálov ako je napríklad mramor, teraco, žula či prírodný kameň sa sprejová farba dostane hlboko do štruktúry a následné odstránenie je veľmi problematické. Po odstránení grafity Bratislava môžu na povrchu zostať tiene, ktoré sa nepodarí odstrániť ani pri opakovaných pokusoch, a je potrebné objednať si prácu inej odbornej firmy, napríklad kamenárov, ktorí mramor musia kryštalizovať. Pri odstraňovaní grafity Bratislava z neošetrených povrchov fasád a štruktúrovaných omietok je nutné počítať s tým, že dôjde i k odstráneniu farby fasády. Pri práci s grafity Bratislava sa postupuje tak, že sa grafiti Bratislava zoslabia na najväčšiu možnú mieru. Následne je miesto zamaľované fasádnou farbou. Pokiaľ by sa graffity zamaľovali ihneď bez ich odstránenia, nebude to mať dobrý výsledok, nakoľko graffiti po zaschnutí farbou prestúpia a sú vidieť ich pôvodné kontúry. Antigrafity ochrana Bratislava dokáže predísť problémom, ktoré vznikajú pri odstránení grafiti Bratislava a zaručí dokonalé a 100% odstránenie grafitov zo všetkých povrchov. Táto ochrana je jedinou možnosťou ako zabrániť poškodeniu povrchu fasády, alebo jej farby pri odstraňovaní grafiti. Hladké povrchy sa ošetrujú 3 vrstvami antigrafity ochrany Bratislava, a na nerovné štruktúrované a pórovité povrchy je nutné naniesť 6 až 12 vrstiev. V prípade, že sme vykonali anti-grafiti ochranu Bratislava na vašej budove, sme schopný na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike a i v Rakúsku odstrániť grafiti do 14 dní v akomkoľvek rozsahu. Totožný servis je vykonávaný na odstránenie grafity v Bratislave, kde taktiež máme nanesené antigraffitové ochrany a nátery Bratislava. Železničná 8432/14, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Vašinova 61, 949 01 Nitra … Pod kaštieľom 634/22, 018 41 Dubnica nad Váhom … Piešťanská 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Mlynská 13, 085 01 Bardejov … Krušovská 2093/61, 955 01 Topoľčany … Suchoňova 4, 058 01 Poprad … Železničná 68, 900 31 Stupava … Podhorská 6209/17, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Šancová 3574/23, 831 04 Bratislava – Nové Mesto … Nobelovo námestie 1, 851 01 Bratislava-Petržalka … V. P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen … Okružná 5, 917 01 Trnava … Generála M. R. Štefánika 443/126, 911 01 Trenčín … Sládkovičova 2044/5, 921 01 Piešťany … Drieňová 78/27, 821 01 Bratislava – Ružinov … Tehelná 2133/11, 048 01 Rožňava … Colnícka 431/1, 851 10 Bratislava – Rusovce … Fadruszova 953, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Oslobodenia 21/41, Bánová, 010 04 Žilina … Školská 14, 811 07 Bratislava – Staré Mesto … Pribinova 1168/2, 020 01 Púchov … Železničná 1, 984 01 Lučenec … Trnková 46, 851 10 Bratislava – Jarovce … Pri trati 9468/32, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Sídlisko Rimava 4709, 979 01 Rimavská Sobota …  J. Kráľa 6, 965 01 Žiar nad Hronom … Námestie Slobody 12/23, 066 01 Humenné …  Jilemnického 8851, 036 01 Martin … SNP 4/B, 022 04 Čadca … Lipová 2244/20, 052 01 Spišská Nová Ves … Jana Husa 1460/23, 075 01 Trebišov … Strelkova 2, 83106 Bratislava – Rača … Mlynská 4629/2a, 929 01 Dunajská Streda … Niklová 3962, 926 01 Sereď … 1. mája 2044/179, 031 01 Liptovský Mikuláš … Jilemnického 3, 080 01 Prešov … Tomanova 70, 831 07 Bratislava – Vajnory … Považská 16, 940 67 Nové Zámky … Kupeckého 759/87, 902 01 Pezinok … Malé námestie 7, 901 01 Malacky … Teplárenská 17, 971 01 Prievidza … Pri Váhu 540/71, 034 06 Ružomberok … M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec … Sídlisko Jas 936/5, 924 01 Galanta … Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica … Stromová 1708/10, 040 01 Košice … Karola Adlera 1935/5, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Lomnická 4111/14D, 841 10 Bratislava – Devín … Kútska 5, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica