Graffiti a ich prejavom sa dnes vlastne už ani nedá ujsť. Vidíme ich takmer všade, pričom sa zdá, že ich počet a agresívnosť anonymných autorov stále stúpajú. V našich zemepisných končinách sa graffiti masovo prejavilo až po roku 1989 a odvtedy ich hviezda vytrvale stúpa. Stačí sa len obzrieť – steny, fasády, budovy, mosty, domy.

Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Niekedy sa zdá, že obsah pomenovania ich v istom smere plne vystihuje. Nakoniec samotný pôvod slova nám dáva čiastočne za pravdu. Slovo graffiti pochádza z gréckeho graphein, teda písať, čo je plurál talianského slova graffito, a to znamená škrabať. Takže na naše steny a fasády sa vo veľkom píše, čarbe, škriabe alebo čmára.  

Múr, či stena na verejnom mieste sa tak postupne stávajú alternatívnym nosičom informácií. Vznik graffiti má svoje korene v černošských getách v New Yorku začiatkom 70-tych rokov. Odtiaľto sa postupne rozšírilo do celých Spojených štátov a potom do Európy. Tu však už prestalo byť doménou len najnižších sociálnych skupín.

Graffiti, ich obsah a forma prešli za týchto – viac ako štyridsať rokov – pozoruhodným vývojom. A tak sa dnes dajú rozdeliť do niekoľkých skupín. Napríklad tzv. gang graffiti sú používané najmä pouličnými skupinami na presnejšie vyznačenie svojho konkrétneho teritória v danej oblasti, či štvrti.

Na druhej strane, politické názory a postoje sprejerov vyjadrujú tzv. political graffiti. Také to bežné, skôr každodenné čmáranie slov alebo fráz po stenách označujeme ako tradičné graffiti. Umelecké graffiti sa vyvinuli práve z tradičnej skupiny a dnes tvoria vlastnú umeleckú formu.
 
Okrem týchto skupín tu máme individuálne graffiti, čo je značkovanie stien verejných toaliet, rôzne signatúry, politické a osobné komentáre, vyznania lásky a pod. Graffiti danej komunity je potom „správou“ takejto skupiny iným, podobným komunitám. Samotní autori, nazývaní writeri sa následne združujú do skupín, ktoré sú označované ako crew.

 

 

Žiaľ, všetka táto umenovedná…

ako na Graffiti odstraňovanie
Žiaľ, všetka táto umenovedná, či skôr umná kategorizácia má aj svoju celkom všednú, úplne odvrátenú stranu, ktorou sú poničené steny, fasády a plochy, veľmi často i cenných budov. Problémy s graffiti a ich nežiadúcimi prejavmi tak majú nielen súkromné osoby alebo firmy, ale aj inštitúcie a rôzne organizácie. Čo s tým?

Je šťastím, že okrem početnej skupiny graffiťákov, sprejerov, ale aj celkom obyčajných vandalov sú tu aj ľudia, ktorí sa venujú graffiti – obrazne povedané – z druhého brehu. Ide o najrôznejšie profesionálne firmy a spoločnosti, ktoré graffiti programovo a odborne odstraňujú, zbavujú od nich naše steny a fasády alebo realizujú účinnú prevenciu.

Medzi popredných reprezentantov takýchto firiem možno jednoznačne zaradiť aj našu upratovaciu a čistiacu spoločnosť A SERVIS LIPKA. Popri iných špeciálnych čistiacich službách sa profesionálnemu odstraňovaniu graffiti a ich účinnej, veľmi modernej prevencii, venujeme vlastne od našich firemných začiatkov.

V prvom rade si pri téme graffiti netreba nič maľovať naružovo. Skutočne umeleckých a hodnotných prejavov graffiti býva v našom verejnom priestore iba poskromne, takže v prevažnej miere ide najmä o vandalské chovanie, ktoré jednoznačne poškodzuje majetok.

Naša spoločnosť Graffiti, odstraňovanie Bratislava je momentálne považovaná za jedinú profesionálnu firmu u nás, ktorá vie garantovať nielen vysokú a stabilnú kvalitu použivanej antigraffitovej metódy, ale aj najnižšiu cenu svojich služieb na trhu.
 
Takže graffiti nielen likvidujeme, ale čistíme steny a fasády, realizujeme špeciálne ochranné nátery alebo efektívne antigraffiti nástreky. Taktiež ponúkame jedinečný projekt servisného charakteru – Systém čistých budov. Dá sa povedať, že jeho podstatu tvorí program účinnej prevencie, výnimočnej antigraffiti ochrany a pružných servisných služieb pri odstraňovaní nových graffiti na už vyčistených a ošetrených miestach.  

čím na Graffiti odstraňovaniePokiaľ ide o samotné čistenie…

Pokiaľ ide o samotné čistenie. Rozhodujúce sú najmä druhy materiálov, ktoré boli použité na tvorbu fasády alebo steny. Ak máme graffiti odstrániť z leštenej fasádu z prírodného kameňa, napríklad zo žuly, treba vedieť, že agresívny sprej preniká až do hĺbky materiálu, čo prináša značné množstvo komplikácií.

Precízne odstránenie sa preto musí riešiť v súčinnosti s firmou, ktorá celý povrch žuly podrobí procesu tzv. kryštalizácie. Fľaky alebo rôzne veľké škvrny po graffiti, ktoré sprejová farba na ploche zanechala sa odstránia tak, že povrch kameňa sa špeciálnym spôsobom jemne prebrúsi, aby sa z materiálu stratili.

Treba tiež zdôrazniť, že v priebehu čistenia graffiti na tzv. štruktúrovaných, teda povrchovo členitných omietkach, musí zákazník počítať s tým, že napriek opatrnému a postupnému čisteniu sprejovej farby, býva čiastočne odstránený aj pôvodný fasádny náter.

Takéto čistenie sa potom realizuje nasledovne. Náš odborník plochu s graffiti čistí tak dlho a precízne, pokým nie je na fasáde namiesto čmáraníc a kliky-hákov len neurčitý sivý tieň. Následne je potom takto ošetrené miesto pretreté vopred namiešanou farbou, ktorá sa snaží maximálne podobať tej pôvodnej.

Treba tu ešte hádam pripomenúť jedno pravidlo, či skôr skryté riziko. Ak sa klient z dôvodu vlastnej netrpezlivosti alebo v ľudsky pochopiteľnom strese rozhodne čerstvo objavené graffiti na svojej fasáde bleskovo pretrieť, nijako zvlášť si nepomohol.

Narýchlo zatreté čmáranice začnú po istom čase – vďaka vplyvom počasia a chemickej degradácii plochy – na fasáde neodvratne presvitať, takže šokovaný klient ich uvidí znovu, aj keď len v rozmazanej, často ešte v nevzhľadnejšej podobe. Zákazník tak svojím náhlivým, síce dobre mysleným, ale celkom neodborným konaním, iba odložil potrebu vyriešiť problém na profesionálnej báze.  

profi Graffiti odstraňovanie
Asi si bude tiež dobré pripomenúť…

Asi si bude tiež dobré pripomenúť, že odborné odstraňovanie a likvidáciu graffiti firma A SERVIS LIPKA vykonáva len pri špecifických klimatických podmienkach. Tou najzákladnejšou je vonkajšia teplota, ktorá by nemala klesnúť pod 10 stupňov Celzia.

Spomedzi rôznych spôsobov a čistiacich metód ako fasádu úspešne zbaviť graffiti, ostáva na prvom mieste ten najjednoduchší a najprístupnejší – prevencia a antigraffiti ochrana. Naša spoločnosť v tomto zmysle využíva špeciálny a jedinečný antigraffiti AGO náter. Tento vynikajúci preventívny prostriedok nielenže bráni rozširovaniu sprejerských výtvorov, ale stenu alebo fasádu zabezpečí i pred agresívnym atmosférickým spadom.

K tejto účinnej forme ochrany môže naša firma A SERVIS LIPKA priradiť aj úspešný projekt pod názvom Systém čistých budov. Klientom prináša nielen flexibilné a účinné čistenie nových graffiti, ktoré ide ruku v ruke s aplikovaním antigraffiti náteru, pričom zároveň garantuje servis novoznečistených plôch.

Tento preverený proces prebieha nasledovne. Ak naša spoločnosť zákazníkovi odstraňuje graffiti z fasády, ktorá bola už predtým ošetrená antigraffiti náterom, prípadná likvidácia nových sprejerských výtvorov bude klienta stáť len zlomok bežnej ceny. Stabilým prvkom tejto služby zákazníkom je taktiež komplexná renovácia pôvodného antigraffiti náteru.

Samotná podstata prevencie dáva aj v tomto prípade jasne najavo, že väčšine problémov spojených s graffiti sa dá predchádzať aplikáciou modernej a kvalitnej antigraffiti ochrany. Systém prevencie tak reprezentuje momentálne ten najprogresívnejší postup, ako predísť dopadom sprejerského vandalstva, a to bez zbytočného poškodzovania pôvodnej fasády.

Antigraffiti AGO náter sa nanáša podľa konkrétnych technických podmienok. Pri hladkých plochách ide o tri vrstvy náteru. Steny a fasády so štrukturovaným povrchom,  pórovité alebo nerovné, potrebujú šesť až dvanásť vrstiev. Antigraffiti AGO náter naša spoločnosť A SERVIS LIPKA aplikuje i na povrchy akým je napríklad marmolit.

 

Fasáda, ktorá bola vytvorená z vizuálne pôsobivého marmolitu…

profi Graffiti odstraňovanie

Fasáda, ktorá bola vytvorená z vizuálne pôsobivého marmolitu, býva voči graffiti úplne bezmocná. Ak takáto plocha nebola vopred ošetrená antigraffiti náterom, neostáva majiteľovi nič iné, len na poškodenú fasádu naniesť novú vrstvu marmolitu. Agresivita farieb zo spreja býva totiž taká vysoká, že graffiti rýchlo preniká až do hĺbky fasády, a tak plochu bez antigraffiti AGO náteru nie je možné primerane vyčistiť.

Treba povedať, že antigraffiti AGO náter disponuje vynikajúcimi vlastnosťami, medzi ktorými vynikajú najmä jeho priľnavosť a odolnosť. Spoločnosť A SERVIS ho tak môže nanášať na najrôznejšie druhy povrchov aj materiálov. Dostatočne kvalitne však tento náter nepriľne na sklenené plochy, leštené kovy alebo hladké polykarbonáty. Jeho aplikácia máva tiež jednu zásadnú podmienku, ktorou ostáva plusová externá teplota.  

Antigraffiti AGO náter sa v bežnej praxi mimoriadne dobre osvedčil, takže je vďaka nemu možné ochrániť prakticky akúkoľvek fasádu, plochu alebo aj celú budovu. Prirodzene, hlavným cieľom bývajú objekty, ktoré sprejeri často a radi vyhľadávajú, najmä kvôli ich viditeľnosti, atraktívnosti v priestore alebo dobrej dostupnosti.  

V tejto súvislosti je dôležité poznať aj ďalšiu informáciu. Ak bol na konkrétnej budove, či jej stene alebo fasáde, vykonaný firmou A SERVIS LIPKA špeciálny antigraffiti AGO náter, prípadne nástrek, spoločnosť takémuto zákazníkovi garantuje, že pokus o nové graffiti bude odstránený v termíne do štrnástich dní.

Koniec-koncov, ide o štandardnú súčasť Zmluvy o dielo medzi firmou a klientami z územia Českej republiky, Slovenska a Rakúska, čo drvivá väčšina zákazníkov príjma ako jedinečný a skvelý bonus v portfóliu všetkých prác, prispievajúci ku kvalite práce a komplexnosti služieb firmy A SERVIS.

Včasné odstránenie graffitov je dôležité aj v spojitosti s firemným konceptom – Systém čistých budov. Program sa na trhoch strednej Európy skutočne dobre ujal a dosahuje stabilné výsledky. Ak sa teda nové graffiti začne odstraňovať bez dlhého čakania, skupiny sprejerov prestanú mať o ďalšie pokusy záujem.

 

 

Takže ako celá metóda našej firmy prebieha…

Takže ako celá metóda našej firmy prebieha? Po úvodnej dohode dostáva klient mailom popis zákazky, finančný rozpočet plus detaily o termíne a čase. Ak zákazník vysloví súhlas, urobí firma A SERVIS LIPKA všetko preto, aby sa zákazka podarila, a to v každom ohľade.  

Niektoré konkurenčné firmy rady a často spochybňujú ceny za služby A SERVIS LIPKA s argumentom, že na trhu možno nájsť oveľa prijateľnejšie alternatívy. Áno, ceny sú u nás o niečo vyššie ako je priemer, no to je len začiatok celej pravdy.

Naša spoločnosť totiž zákazníkovi ponúka nielen špičkovú a praxou overenú technológiu, ktorá povrch fasády nepoškodzuje, ale zároveň ju dokonale vyčistí a na dlho kvalitne ochráni. Naviac, antigraffiti AGO náter disponuje unikátnymi vlastnosťami, pričom na trhu nemá priamu konkurenciu. A projekt Systém čistých budov zaručuje výnimočný, ústretový servis odstraňovania nového graffiti za zlomok pôvodnej ceny.

profi Graffiti odstraňovanie

Iným plus je fakt, že naši klienti oceňujú jedinečný prístup s akým sa naši zamestnanci ku svojim úlohám stavajú. Úsmev, dobrá nálada, komplexná pripravenosť a sústredenosť. Aj to je dôkaz o firemnej kultúre upratovacej a čistiacej spoločnosti A SERVIS LIPKA.

Naši pracovníci dokážu počas zákazky nielen odborne poradiť, ale k majetku klienta a okoliu sa chovajú vždy ohľadplne a s citom. Takže už na prvý pohľad býva klientovi jasné, že u neho pracujú skúsení odborníci a profesionáli, ktorí reprezentujú nielen výnimočnú spoločnosť známu vysokým pracovným. A ľudským štandardom, ale najmä oceňovanú firmu, ktorá je hrdá na svoj profil aj meno.

 

A ako teda prebieha samotný postup…

A ako teda prebieha samotný postup? Odborne zvoleným a účinným chemickým prípravkom sú zo znečistenej fasády odstránené všetky graffiti. Naši špecialisti ich čistia takým efektívnym spôsobom a tak dôkladne. Že z pôvodných nevzhľadných sprejerských výtvorov ostane len ich obrys a neurčitá sivá plocha.

Ďalším krokom je použitie primeranej farby. Vyčistená fasáda sa opatrne pretrie farbou, ktorá čo najviac kopíruje jej pôvodný odtieň. Po vysušení fasády sa na plochu aplikuje ochranný antigraffiti náter AGO. Vzniknutá vrstva sa potom stane dokonale odolným štítom, ktorý zabráni sprejerom v ich nových pokusoch.

profi Graffiti odstraňovanie

Celkom čerstvým dôkazom progresívnych vlastností čistiacej metódy firmy A SERVIS LIPKA je aj realizovaná objednávka v istej veterinárnej klinke. Volala nám nahnevaná majiteľka, vraj jej v noci niekto sprejom poničil vstupný vchod. Bolo nám jasné, že čím skôr zasiahneme, tým lepšie, keďže sa v klinke denne premelú desiatky klientov.

Vďaka tomu, že graffiti bolo čerstvé a naša metóda funguje na sto percent, boli sme s fasádou hotoví pomerne rýchlo. Pani mala pre nás len slová vďaky, čo po nanesení antigraffiti náteru ešte párkrát s úsmevom zopakovala. Spoločnosť A SERVIS LIPKA a unikátny AGO antigraffiti náter. Tak opäť raz svojho klienta zbavili akútnych problémov a umožnili mu, aby v budúcnosti už žiadne podobné starosti nezažíval.