Žiaľ, s plesňami na stenách domu alebo bytu majú mnohí z nás neveľmi príjemné skúsenosti. Dokonca je možné konštatovať, že plesne trápia až celú tretinu všetkých nehnuteľností. A to už treba vnímať ako vážny problém. Našťastie, je po ruke rýchle a odborné riešenie.

plesneVznik plesní na stavbách vo väčšine prípadov podmieňuje prítomnosť vlhkosti. Vlhnutie vnútorných častí stavebnej konštrukcie spôsobujú dve základné príčiny. Prvou je nefunkčnosť deliacich konštrukcií a následné zatekanie z okolia. Druhá je – za určitých podmienok – ukrytá vo vlhkosti, ktorú spôsobuje kondenzácia vzdušnej pary na vnútornej strane konštrukcie stavby.

Vlhkosť je, okrem iného, produkovaná i bežnými, každodennými činnosťami členov každej domácnosti, ako sú varenie, sprchovanie, či zalievanie kvetov. Samozrejmosťou je vlhkosť, ktorú do okolia vysiela naše telo.

S výskytom plesní sa najčastejšie stretávajú majitelia starších nezateplených, príp. nekvalitne zateplených bytov alebo domov. Najväčším problémom, ktorý prichádza vždy s nástupom zimy, je veľká asymetria teplôt. V tomto období býva teplota v miestnostiach vyššia ako je povrchová teplota stien. Akonáhle začne v miestach tzv. tepelných mostov (napr. kúty miestností alebo okenné ostenie) klesať vnútorná teplota obvodových stien pod hodnotu rosného bodu, vlhkosť kondenzuje a mení sa na vodu. Vznikajú tak vlhké miesta, ktoré sú ideálne pre vznik a bujenie plesní.

Tieto situácie môžeme riešiť aj my sami, napr. tým, že obmedzíme výskyt vlhkosti. Dá sa to dosiahnuť vhodným vetraním, zvýšenou úrovňou vykurovania a pod. Niekedy však treba pristúpiť ku stavebným úpravám, ktoré sa môžu samozrejme v jednotlivých prípadoch dosť líšiť.

Najúčinnejšou sa však javí odborná pomoc. Ak sa nám pleseň v budove už objavila, musíme odstrániť príčiny jej vzniku, čo znamená zbaviť sa prebytočnej vlhkosti. Bežne dostupné čistiace prostriedky môžu spolu s mechanickým čistením ďalší rast plesní iba oddialiť, ale nie odstrániť. No jestvujú firmy, ktoré vedia tento problém vyriešiť k našej plnej spokojnosti.

Jednou z nich je i spoločnosť A SERVIS LIPKA, s. r. o. Naša firma, ktorá má medzinárodný charakter a na trhu pôsobí už celé dve desaťročia sa na vyššie uvedené otázky zameriava dlhodobo, pričom zároveň vyvíja nové postupy a riešenia čistenia a ochrany fasád.

Celý rad majiteľov domov a bytov, ale aj majitelia firiem, či skladov už mali možnosť preveriť naše postupy a metódy, ako čo najúčinnejšie odstrániť plesne a riasy. Zvolené riešenia sú vhodné do podmienok exteriéru, ale aj do interiérov.

plesnePostup našich čistiacich prác má niekoľko základných úrovní. V prvom rade treba mechanicky odstrániť všetky biologické nečistoty. V interiéroch sa postihnuté miesta čistia pomocou pevného kartáča, pleseň potom umyjeme vodou a následne oškriabeme. Exteriéry, teda fasády, zbavíme všetkých nečistôt a organických zbytkov s použitím vysokotlakového čističa.

Veľmi dôležitým prvkom je jasne daný postup samotného čistenia. Pleseň nikdy neodstraňujeme na sucho, keďže by poletujúce spóry mohli kontaminovať okolie. Nečistoty je potrebné odstraňovať na celej ploche, a to mokrým spôsobom a precízne. Aplikácia ochranného a dezinfekčného náteru je navyše podmienená dokonale očistenou plochou, takže jej nesmú brániť ani tie najmenšie zbytky nečistôt.

Ak sú všetky plochy zasiahnutné plesňou už dokonale vysušené, môžeme začať s nanášaním dezinfekcie. Naša spoločnosť A SERVIS LIPKA pracuje s osvedčeným dezinfekčným prostriedkom SANATOP LIKVID PROFI. Aplikujeme ho na suchý povrch a potom necháme 24 hodín pôsobiť. Keď sú všetky nečistoty odstránené a plocha náležite vydezinfikovaná, začíname s náterom priemyselného polyméru LSG.

Ale ešte pred týmto krokom treba vyriešiť otázku, či sa budú daná fasáda alebo omietka farebne zjednocovať. Ide o voľbu, ktorú má v rukách samotný zákazník. Prípravok SANATOP vo väčšine prípadov povrch zjednotí viac-menej sám, ale vždy záleží na konkrétnych okolnostiach a stave fasády, či omietky.

Nami používaná LSG technológia disponuje naozaj výnimočnými vlastnosťami. Napríklad po jej aplikácii na ošetrovanej ploche môžu všetky molekuly vodných pár z fasády unikať, kým molekuly vody z atmosféry už do fasády nepreniknú. Stena sa takýmto spôsobom uzatvorí a ostane trvalo chránená. Odborník tento zaujímavý chemicko-fyzikálny proces nazýva difúzny odpor.

Náter LSG dokáže zamedziť prenikaniu vlhkosti, ale vie zabrániť aj vznikajúcemu mikrobiálnemu napadnutiu. Stena a fasáda sú takýmto spôsosobom ochranené pred novým atakom plesní, organických usadením alebo iných spadov. Náter je naviac univerzálny, takže ho môžeme použiť na omietky, drevo, umakart, farby, rôzne druhy betónu, keramické obklady a ďalšie druhy materiálov. Veľkou prednosťou je jeho zdravotná nezávadnosť. Dá sa teda aplikovať aj v zdravotníckych zariadeniach i potravinárskych prevádzkach. Priemyselný polymér LSG je momentálne najúčinnejším prípravkom trvalej ochrany proti mikrobiálnemu napadnutiu.

Naša spoločnosť si túto jedinečnú skutočnosť plne uvedomuje, a aj preto LSG svojim klientom rada ponúka. Firma A SERVIS LIPKA zároveň garantuje životnosť a účinok LSG, v závislosti od klimatických podmienok, v rozpätí 4 až 6 rokov. Inak povedané, ak ste hľadali odborníka na odstránenie plesní, práve ste ho našli.